HISTORIA KOŁA

           Rys historyczny

Rok założenia Koła: 1959 r.

Inicjatywa założenia Koła pochodziła od dowódcy i żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej 2550 w Giżycku. Założycielami Koła byli Stanisław Lasowy, Zygmunt Burka i Eugeniusz Jasek. W 1959 r. Koło zostało zarejestrowane jako Wojskowe Koło Łowieckie nr 129 „Sokół” przy Jednostce Wojskowej 2550 w Giżycku. Liczyło wówczas 13 członków, założycieli: Stanisław Lasowy, Zygmunt Burka, Jerzy Grzelak, Eugeniusz Jasek, Adam Okragły, Zygmunt Puczyłowski, Antoni Szczerwiński, Wacław Rokita, Bronisław Szulia, Kazimierz Tarasiewicz, Stefan Abramowicz, Józef Kościuk.

W skład pierwszego Zarządu weszli: Stanisław Lasowy jako przewodniczący, Zygmunt Burka – łowczy, Jerzy Grzelak – skarbnik, Eugeniusz Jasek – sekretarz. Koło wydzierżawiło 3 obwody łowieckie, jeden z nich nr 13 położony na terenie Nadleśnictwa Przerwanki uzyskano od Koła Łowieckiego „Rogacz” w Giżycku oraz obwód nr 1 o powierzchni 5208 ha i obwód nr 6 o powierzchni 4335 ha. Zarówno obwód nr 1 jak i 6 zostały wcześniej zwolnione przez koło łowieckie przy Rejonie Lasów Państwowych w Giżycku, a położone były na terenie Nadleśnictwa Skalisko. Z planów łowieckich sporządzonych w 1960r. wynika, że na wszystkich trzech obwodach wiosną zainwentaryzowano 73 sarny, 33 dziki i 920 zajęcy, nie występował jeszcze jeleń i łoś. W latach 70-tych patronat nad Kołem sprawowała Jednostka Wojskowa 1109, a po jej reorganizacji patronat objął Wojskowy Ośrodek Szkolenia Służb Zakwaterowania i Budownictwa w Giżycku. Koło otrzymało znaczącą pomoc ze strony wojska. Samochodami wojskowymi wywożono karmę na zimowe dokarmianie zwierzyny, wyjeżdżano na polowania zbiorowe, a w okresie mroźnej zimy 1979r. przy pomocy ciężkich transportów wojskowych myśliwi wywozili karmę, dostarczali do zasypanych wiosek niezbędną żywność i dbali o przejezdność dróg.

Koło nadal prowadzi gospodarkę łowiecką na trzech obwodach o łącznej powierzchni 13 970 ha, z tego lasy zajmują 4930 ha. We własnym zakresie i przy użyciu ciągnika i sprzętu uprawianych jest 112 ha poletek łowieckich. Są to poletka żerowe, ale część karmy pochodzącej z własnych upraw przeznacza się na zimowe dokarmianie. Do przetrzymywania karmy służy własny magazyn w Rożyńsku. Zimą na dokarmianie przeznacza się ok. 80 ton różnego rodzaju karmy, od ziarna kukurydzy poprzez kiszonkę, buraki i sól. W latach 90-tych z własnej woliery wsiedlano rocznie po kilkadziesiąt bażantów, rezultaty tych zasiedleń nie były jednak udane. Koło ma swój domek myśliwski w Rożyńsku oraz specjalną wiatę, która służy nie tylko myśliwym, ale też jest to miejsce spotkań i imprez zorganizowanych przez miejscową ludność. Szczególną wagę przywiązuje się do dobrej organizacji i oprawy polowań zbiorowych na dziki, w których tak chętnie uczestniczą członkowie Koła. Koło od lat współpracuje ze szkołami w Kruklankach, Pozezdrzu i Baniach Mazurskich. Jest współwłaścicielem Strzelnicy Myśliwskiej w Giżycku na której rokrocznie myśliwi Koła dokonują szkoleń praktycznych, przestrzeliwują broń i biorą udział w zawodach organizowanych na szczeblu okręgowym PZŁ i regionalnym. Kolega Andrzej Wiszowaty, reprezentował wielokrotnie Koło i województwo suwalskie na Krajowych Mistrzostwach PZŁ, a w 1991 r. w Opolu z wynikiem 253/300 pkt zajął wysokie III miejsce.Z najcenniejszych zdobytych trofeów przez myśliwych Koła jest złotomedalowa skóra wilka wyceniona na 151,37 pkt. CIC. Wilk pozyskany został w 1985 r. przez śp. Zbigniewa Bagińskiego. Największy odyniec ważył 215 kg a upolował go w 1987r. Władysław Murach.

Jak myśliwi Hubertówkę budowali!

Nasza HUBERTÓWKA

Budowa wiaty w Rożyńsku.