Z DZIEJÓW KOŁA

  Jubileusz 55 lecia i wręczenie sztandaru koła

 

W dniu 31.01.2015r. Wojskowe Koło Łowieckie nr 129 Sokół obchodziło jubileusz 55-lecia istnienia. Pośród zaproszonych gości byli przedstawiciele Okręgowej Rady Łowieckiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach, władz wojewódzkich, starostwa powiatowego w Giżycku, władz miasta Giżycka, Gołdap, Węgorzewo, samorządowych lasów państwowych, jednostek i instytucji wojskowych i służb mundurowych, rodzin myśliwych koła oraz osób związanych z działalnością koła. Zaproszono przedstawicieli kół z Giżycka, WKŁ Jeleń, KŁ Ryś, KŁ Dzik, KŁ Rogacz, KŁ Kormoran jak również graniczący z naszymi obwodami WKŁ Granica i KŁ Las z Gołdapi oraz WKŁ Żbik Węgorzewo.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w intencji koła w kościele Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowo – Cywilnej pw. Ducha Świętego Pocieszyciela w Giżycku. W czasie mszy dokonano poświęcenia sztandaru koła. Sztandar uroczyście został wręczony prezesowi koła klo. Wojciechowi Białkowi przez przedstawicieli Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach.

Następnie uroczystości zostały przeniesione do Sali Bankietowo – Konferencyjnej Biłas i Synowie na Pasażu w Giżycku.

Kapituła oznaczeń łowieckich przyznała Wojskowemu Kołu Łowieckiemu nr 129 Sokół złoty medal zasługi łowieckiej, srebrny medal zasługi łowieckiej kolegom: Witold Jankowski, Zygmunt Żybura, Stanisław Kliber a brązowy medal zasługi łowieckiej min. kolegom: Stanisław Foltyn, Andrzej Gliński, Stanisław Gordejko, Władysław Czekan, Jan Symko, Romuald Patecki, Jerzy Sobusiak, Jerzy Komarzyniec, Józef Zubrycki, Karol Fedyk, Marcin Jankowski, Krzysztof Korczyk, Tadeusz Koniuszewski i Stefan Makowski. Oznaczenia wręczali przedstawiciele Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach.

Uroczystość była okazją podziękowania myśliwym za pracę na rzecz koła, wielu wręczono dyplomy, ponadto wszystkich myśliwych i gości uhonorowano medali pamiątkowymi z okazji jubileuszu 55-lecia koła. Uroczystość uświetnił swoim występem Zespół Muzyki Myśliwskiej Hubertus ze Sztumu. Po części oficjalnej rozpoczęła się biesiada myśliwska przerywana konkursami i  innymi atrakcjami zorganizowanymi przez Zarząd Koła.

Jubileusz 50-lecia

W dniu 24.01.2009r. na terenie ośrodka wypoczynkowego Jakub w Kruklankach Wojskowe Koło Łowieckie nr 129 Sokół obchodziło jubileusz 50-lecia koła. Pośród zaproszonych gości byli przedstawiciele Okręgowej Rady Łowieckiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach, władz wojewódzkich, samorządowych lasów państwowych, rodzin myśliwych koła oraz osób związanych z działalnością koła. Zaproszono przedstawicieli kół z Giżycka, WKŁ Jeleń, KŁ Ryś, KŁ Dzik, KŁ Rogacz, KŁ Kormoran jak również graniczący z naszymi obwodami WKŁ Granica i KŁ Las z Gołdapi oraz WKŁ Żbik Węgorzewo.

Kapituła oznaczeń łowieckich przyznała dla koła srebrny medal zasługi łowieckiej, koledze Zbigniewowi Bagińskiemu – Złom, koledze Wojciechowi Białkowi, koledze Witoldowi Jankowskiemu, koledze Krzysztofowi Konieczce, koledze Henrykowi Wojciechowskiemu, koledze Zygmuntowi Żybura – brązowy medal zasługi łowieckiej. Oznaczenia wręczali przedstawiciele Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach: zastępca przewodniczącego rady okręgowej kolega Tadeusz Ciborski oraz łowczy zarządu okręgowego PZŁ w Suwałkach kolega Jan Goździewski. Uroczystość była okazją podziękowania myśliwym za pracę na rzecz koła, dla wielu wręczono dyplomy, ponadto wszystkich myśliwych i gości uhonorowano medali pamiątkowymi z okazji jubileuszu 50-lecia koła. Przebieg uroczystości uświetniły sygnały myśliwskie w wykonaniu kolegi Jarosława Kurzynowskiego i kolegi Waldemara Stelmasiewicza. Po ceremonii nadania oznaczeń łowieckich i medali pamiątkowych zakończono część oficjalną i zaproszono gości na tradycyjną biesiadę myśliwską, którą poprowadził do białego rana kolega Reginald Stelmasiewicz.

JAK TO DAWNIEJ SIĘ POLOWAŁO!