Koleżanki i Koledzy! Zgłaszanie akcesu na polowanie w dniu 19 stycznia wyjątkowo do dnia 15 stycznia wyłącznie do Prezesa! Koleżanki i Koledzy! Rozszerzona została strefa czerwona ASF w powiecie Giżyckim. Obecnie tylko łowiska nr 1, 2, 6 i południowa część nr 7 w obwodzie nr 64 pozostają w strefie żółtej. Pozostałe są już w strefie more