Koleżanki i koledzy !   W zakładce  TYLKO DLA MYŚLIWYCH, oraz w EPI w sekcji Dokumenty dla myśliwego opublikowane zostały obowiązujące uchwały Walnego Zgromadzenia członków WKŁ nr 129 “Sokół” w sezonie 2019/2020.       KOLEŻANKI I KOLEDZY! W dniu 16 maja 2019r. weszła w życie DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/793 z dnia 16 maja more