Koleżanki i koledzy ! W zakładce TYLKO DLA MYŚLIWYCH został umieszczony wynik finansowy koła za rok 2019/2020.     Ustawa przedłużająca kadencyjność organów PZŁ podpisana przez prezydenta.   Kadencyjność PZŁ   Koleżanki i koledzy ! Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego “Sokół” przypomina, że składka członkowska na rok 2020/2021 wynosi 250 zł ulgowa 125 zł (przyjęta na Walnym Zgromadzeniu w 2019r.)   Koleżanki i koledzy ! Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego “Sokół” składa serdeczne podziękowania dla kolegów uczestniczących w wycenie trofeów łowieckich.   2019-09-21 . . .