Koleżanki i koledzy !   Zarząd Koła przyjmuje wnioski o nęciska. Zakładanie nęcisk tylko i wyłącznie za pisemną zgodą właściciela gruntu, postawionym oraz sprawnym urządzeniem łowieckim typu: (ambona, zwyżka), dokładna lokalizacja nęciska. Wnioski składamy do końca września.   Koleżanki i koledzy ! W zakładce TYLKO DLA MYŚLIWYCH został umieszczony wynik finansowy koła za rok 2019/2020.     Ustawa przedłużająca kadencyjność organów PZŁ podpisana przez prezydenta.   Kadencyjność PZŁ   Koleżanki i koledzy ! Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego “Sokół” przypomina, że . . .