2019-11-11 Koleżanki i koledzy !   W zakładce tylko dla myśliwych dostępny jest wykaz nęcisk w sezonie 2019/2020. Darz Bór.       2019-10-26   Koleżanki i koledzy !   Informujemy, że składka do PZŁ na rok 2020 wynosi : Normalna 363 zł Ulgowa 203 zł W związku z koniecznością przedłużenia legitymacji, koledzy proszeni są o wpłaty oraz dostarczenie legitymacji do skarbnika kol. Furmaniaka w terminie do 19 listopada.   2019-09-21   Koleżanki i koledzy !   Z dniem 19 . . .