2019-09-06 Koleżanki i koledzy ! Poniżej pismo odnośnie kursu na selekcjonera zwierzyny płowej. Chętni do udziału proszeni są o zgłaszanie się do łowczego kol. Świerzbina w nieprzekraczalnym terminie 18 września.   2019-09-05 Koleżanki i koledzy !   W zakładce “Tylko dla myśliwych” został udostępniony plan polowań zbiorowych na sezon 2019/2020. 2019-09-03 Koleżanki i koledzy ! Nęciska w sezonie 2019/2020. Wnioski o rejestrację nęcisk należy złożyć do końca września do Łowczego kol. Świerzbina. Obowiązuje pisemna zgoda właściciela terenu oraz urządzenie łowieckie . . .