Koleżanki i koledzy !

 

W związku z wejściem “Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” polujemy na dotychczasowych zasadach. Darz Bór.

 

Rozporządzenie

 

 

 

 

Zarząd Koła Łowieckiego WKŁ Sokòł informuje, że  w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju  Walne Zgromadzenie członków dnia 19 kwietnia nie odbędzie się. O nowym terminie poinformujemy po zniesieniu obostrzeń przez rząd.

 

 

Koleżanki i koledzy !

 

Koledzy i koleżanki. W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się Koronawirusa, oraz w trosce o zdrowie i życie kolegów i koleżanek przystrzeliwanie broni w dniu 4 kwietnia nie odbędzie się. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, będziemy informować o kolejnym terminie przystrzeliwania.

 

Koleżanki i koledzy !

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego “Sokół” przypomina, że składka członkowska na rok 2020/2021 wynosi 250 zł ulgowa 125 zł (przyjęta na Walnym Zgromadzeniu w 2019r.)

 

Koleżanki i koledzy !

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego “Sokół” składa serdeczne podziękowania dla kolegów uczestniczących w wycenie trofeów łowieckich.

 

Koleżanki i koledzy !

 

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Sokół Giżycko informuje, że 19.04.2020 o godz. 9.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Miejsce – Kruklanki Moto Gospoda ul. 22 Lipca 13A

W zakładce “tylko dla myśliwych” umieszczony został harmonogram Walnego Zgromadzenia oraz propozycję uchwał.

 

 

Koleżanki i koledzy !

 

Wycena trofeòw odbędzie się 10 marca o godzinie  13:30 w siedzibie Nadleśnictwa  Giżycko. W związku z tym prosimy o dostarczanie parostków i wieńców do podłowczego kol. Krzysztofa Jankowskiego maksymalnie do 5 marca.

 

 

 

 

Koleżanki i koledzy !

 

 

Wszystkim myśliwym, członkom Koła Łowieckiego Sokół, sympatykom Łowiectwa

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzmy zdrowia, radosnych i ciepłych chwil spędzonych w gronie najbliższych i samych udanych polowań w Nowym 2020 Roku.

Niech Wam Bór Darzy.

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 129 “Sokół”

 

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na tradycyjne polowanie wigilijne, które odbędzie się 24 grudnia na terenie obwodu 64.

 

 

2019-11-11

Koleżanki i koledzy !

 

W zakładce tylko dla myśliwych dostępny jest wykaz nęcisk w sezonie 2019/2020. Darz Bór.

 

 

 

2019-10-26

 

Koleżanki i koledzy !

 

Informujemy, że składka do PZŁ na rok 2020 wynosi :

Normalna 363 zł

Ulgowa 203 zł

 

 

2019-09-21

 

Koleżanki i koledzy !

 

Z dniem 19 września 2019r. nastąpiła zmiana regulaminu polowań. Pod spodem link do dokumentu. Z najważniejszych zmian wprowadzonych nowym regulaminem, dopuszcza się polowanie na dziki i drapieżniki z użyciem noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń celowniczych w całym kraju.

 

Nowy regulamin polowań

 

 

 

 

 

2019-09-05

Koleżanki i koledzy !

 

W zakładce “Tylko dla myśliwych” został udostępniony plan polowań zbiorowych na sezon 2019/2020.

 

 

2019-08-30

Koleżanki i koledzy !

W odnośniku pismo od nowego Łowczego Okręgowego PZŁ Suwałki kol. Wojciecha Zaniewskiego.

 

Pismo Łowczy Okręgowy PZŁ Suwałki

 

Koleżanki i koledzy !

W dniu 19 sierpnia 2019r. Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach wprowadził zmiany odnośnie selekcji Jeleni byków. Wszelkie szczegóły w piśmie. W tabelce “poroże” wkradł się błąd, zamiast 5-6 powinno być 5-9.

 

Koleżanki i koledzy !

 

W zakładce  TYLKO DLA MYŚLIWYCH, oraz w EPI w sekcji Dokumenty dla myśliwego opublikowane zostały obowiązujące uchwały Walnego Zgromadzenia członków WKŁ nr 129 “Sokół” w sezonie 2019/2020.

 

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

W dniu 16 maja 2019r. weszła w życie DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/793 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3797)

Od dnia 16 maja 2019 wszystkie łowiska w obwodzie 6 i 33 znajdują się znowu w strefie czerwonej. 

Wszystkie dziki na użytek własny z obwodów 6 i 33 zdajemy do chłodni w  m. Rożyńsk.


KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 129 Sokół w Giżycku zawiadamia, że planowanie i wykonywanie jakichkolwiek prac w łowiskach może być realizowane wyłącznie za zgodą Łowczego Koła.


Pozyskane w łowiskach 1, 2, 3, 6 i południowej części 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (powiat giżycki) dziki  tylko na użytek własny zdajemy do chłodni WILD przy  ul. Świderskiej. Dziki pozyskane w strefie czerwonej w powiecie węgorzewskim – bez zmian.

W  powiecie węgorzewskim dziki pozyskane w łowiskach 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i północnej części łowiska nr 7 – obwodu 64 zdajemy do chłodni KŁ Cyranka w Węgorzewie, ul. LETNIA.

Każdorazowo pozyskanie zgłaszać Łowczemu.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15-11-2018 w sprawie ASF

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin


Koleżanki i koledzy w zakładce zasady postępowania przy odstrzale dzika w strefach czerwonej i niebieskiej.

WYTYCZNE WER OST_18_07_2018

Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 290 z późn. zm.) na obszarze ochronnym, objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się:
  • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (…) pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
  • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub oddłowie takich zwierząt.

W związku z wejściem w życie RODO w zakładce Tylko dla myśliwych WKŁ Sokół umieszczono plik “Upoważnienie” który po wydrukowaniu należy podpisać czytelnie i w dowolny sposób dostarczyć do Sekretarza.


Koleżanki i Koledzy!
Zarząd WKŁ nr 129 SOKÓŁ przypomina, że zgodnie z prawem łowieckim myśliwy jest zobowiązany wpisać niezwłocznie miejsce pozyskania zwierzyny w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego, w odniesieniu do zwierzyny grubej – przed podjęciem czynności transportowych.
Nie wykonanie tych czynności jest zagrożone karami od grzywny do pozbawienia wolności.
O dokonanym pozyskaniu myśliwy jest zobowiązany natychmiast powiadomić Łowczego Koła.

Telefon w zakładce Tylko dla myśliwych WKŁ Sokół


Szanowne Koleżanki i Koledzy!

INFORMUJEMY, ŻE OD 1 KWIETNIA 2018 R. OBOWIĄZUJE UCHWAŁA NRŁ NR 14/2015 Z DNIA 15 GRUDNIA 2015 R. W SPRAWIE ZASAD SELEKCJI POPULACYJNEJ I OSOBNICZEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASAD POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE ZGODNOŚCI ODSTRZAŁU

UCHWAŁA NRŁ NR 14  z 2015 Z DNIA 15 GRUDNIA 2015 R.